Jaki jest najłatwiejszy sposób wywłaszczenia ludności polskiej?

Poprzez wprowadzenie euro w Polsce!


Szef polskiego banku centralnego Adam Glapiński skrytykował w wywiadzie dla magazynu Bloomberg, że Niemcy naciskają na Polskę, aby wprowadziła euro i zapowiedział, że dopóki będzie kierował polityką pieniężną, będzie temu zapobiegał.


Tusk opowiedział się za wprowadzeniem euro, jak podała TVP1. Z prawnego punktu widzenia traktat o przystąpieniu do UE przewiduje jednak, że wszystkie nowe państwa członkowskie uczestniczą w unii gospodarczej, a w zasadzie walutowej od dnia przystąpienia, jeżeli tylko spełnią kryteria konwergencji określone w Traktacie WE. Oznacza to, że Polska jest zobowiązana do ostatecznego zastąpienia swojej waluty, złotego, przez euro.


Co to oznacza dla Polski?
Ogólnie rzecz biorąc, według Statista, chociaż suma eksportu i importu jest w miarę zrównoważona i wynosi od 337,91 do 338,34 miliardów dolarów, to w strefie euro straciłyby na tym kraje takie jak Niemcy, gdzie eksport stanowi 28,65%, a import tylko 21,06%, ze względu na regulację Target II, ponieważ kwoty te nie są kompensowane w strefie euro między bankami krajowymi, lecz tylko zapisywane jako roszczenie i zobowiązanie, którego kompensacja jest wymagalna dopiero po wyjściu kraju ze strefy euro. To również wyjaśnia zainteresowanie Niemiec wejściem Polski do strefy euro. Roszczenia Niemiec na podstawie Target II wynoszą obecnie – na dzień 30 czerwca 2022 roku – 1.216.530.282.273,28 €. Polska byłaby krajem, który zmniejszyłby tę kwotę, oczywiście kosztem ratingu kredytowego Polski.


Ale euro oznaczałoby również koniec wielu mieszkań dla Polaków, o ile są one nadal obciążone kredytem i nie spełniają kryteriów Bazylei II lub Bazylei III, co doprowadziłoby do anulowania umów. Ci, którzy nie są w stanie spłacić pozostałej kwoty jednorazowo lub spełnić wymagań poprzez dostarczenie kolejnych zabezpieczeń, będą musieli pożegnać się z domem.


Oprócz nadchodzącej dyktatury klimatycznej, wdrażania środków, które spowodują ekstremalne szkody w przyrodzie, ale dzięki manipulacji przy pomocy green-washing są sprzedawane jako ochrona klimatu, kolejnych sztucznie wywołanych pandemii i epidemii, masowych niepokojów z powodu ubóstwa, bezrobocia, a także głodu i zimna, grozi nam również wywłaszczenie poprzez euro. Ja, Udo Bawarczyk, zakładam jednak, że ten lub jego cyfrowy następca zostanie wprowadzony wraz ze zniesieniem gotówki. Jednak należy się tego spodziewać w ciągu najbliższych kilku lat.


Wojna taka jak ta, którą obecnie wywołuje Polska, UE, ale przede wszystkim Anglia i Ameryka, i której eskalacja jest przez te państwa coraz bardziej prowokowana, jest idealnym narzędziem do przeforsowania restrukturyzacji systemu, zanim obecny system całkowicie się załamie w wyniku nadużyć na przestrzeni dziesięcioleci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *