RODO

Polityka prywatności
1. Prywatność w skrócie
Informacje ogólne

Poniższe uwagi dają prosty przegląd tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej w tym tekście.
Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe znajdują się w odciskach tej strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane będą zbierane z jednej strony, które nam przekazujesz. Może to być np. do wymiany danych, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania witryny za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas żądania strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Jest umowa na realizację zamówień zgodnie z art. 28 DSGVO jako załącznik do jednego lub więcej zajmowanej przez zamówieniu klienta lub umów pomiędzy spółką cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 215.228,00 zł w pełni wpłacony.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia nieskazitelnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące twoich danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odcisku. Ponadto przysługuje ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Ponadto w określonych okolicznościach masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności w “Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, twoje zachowanie podczas surfowania może być statystycznie ocenione. Dzieje się tak głównie z ciasteczkami i tak zwanymi programami analitycznymi. Analiza twoich zachowań surfingowych jest zwykle anonimowa; zachowania związane z surfowaniem nie mogą być powiązane z tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec temu, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Możesz się sprzeciwić tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwościach sprzeciwu w tej polityce prywatności.
2. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje
Polityka prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę swoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu tak się dzieje.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Uwaga do właściwego organu

Odpowiedzialną jednostką przetwarzania danych na tej stronie jest:

Strona “bernardyn.club” działa w Polsce i dlatego podlega polskiemu prawu.

KONTAKT:

UNITED FOR FREEDOM Limited by guarantee

Telefon + 44 2 03 80 700 80

Mail: office@uff-org.com

Podmiot odpowiedzialny: osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np nazwy, adresy e-mail o a..).
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili możesz odwołać istniejącą zgodę. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzona do momentu odwołania nie pozostaje bez wpływu na odwołanie.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i bezpośredniej korespondencji (art. 21 RB)

Jeżeli przetwarzanie danych na podstawie Art. 6 pkt 1 lit. e lub f DSGVO, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych z powodów wynikających z twojej konkretnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie, znajduje się w niniejszej polityce prywatności. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy mogli zidentyfikować istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami lub przetwarzaniem w celu egzekwowania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych ( Sprzeciw zgodnie z Art. 21 Abs.1 DSGVO).

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi direct mail, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką pocztą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie Art. 21 (2) RBP).
Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia GDPR osoby zainteresowane mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, miejscu pracy lub miejscu zarzucanego naruszenia. Prawo do odwołania nie narusza żadnych innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.
Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, w sobie lub na rzecz strony trzeciej, w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego transferu danych do innej osoby odpowiedzialnej, będzie to wykonane tylko w zakresie technicznie wykonalnym.
Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub żądania, które wysyłasz do nas jako operator witryny, SSL lub. szyfrowania TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie, zmieniając linię adresu przeglądarki z “http: //” na “https: //” i symbol kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przesyłasz, nie będą mogły być odczytane przez osoby trzecie.
Informacje, blokowanie, usuwanie i korekta

Masz prawo do bezpłatnych informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawa do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odciskach.
Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w odcisku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli nie zgadzasz się z dokładnością przechowywanych z nami danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania audytu masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo domagać się ograniczenia Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z artykułem 21 (1) RBP, należy zachować równowagę między twoimi interesami a naszymi. Dopóki nie jest jasne, kogo interesy przeważają, masz prawo domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być – z wyjątkiem ich przechowywania – wyłącznie za zgodą użytkownika lub za dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unia Europejska lub państwo członkowskie.
3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
ciastka

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i przechowywane w przeglądarce.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane “pliki cookie sesji”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, że są informowani o wykorzystaniu plików cookie i pliki cookie pozwalają tylko na razie aktywować akceptacji plików cookie dla określonych funkcji lub wykluczyć ogólne i automatyczne usuwanie ciasteczek przy zamykaniu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Cookies że do przeprowadzenia operacji komunikacji elektronicznej lub wykonywanie niektórych funkcji pożądane wy (np koszyk funkcja) są wymagane na podstawie art. 6, ust. 1 świeci f Zapisano DSGVO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli chodzi o innych ciasteczek (jak pliki cookie do analizy zachowań surfingu) są przechowywane, są one traktowane oddzielnie w niniejszym Oświadczeniu o prywatności.
Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
używany system operacyjny
URL strony odsyłającej
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas żądania serwera
adres IP

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie zostanie wykonane.

Zbiór tych danych oparty jest na Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Właściciel strony ma uzasadniony interes w nienagannym technicznie wyświetlacz i zoptymalizować swoją stronę internetową – odnoszą się do plików dziennika serwera muszą być rejestrowane.
kontakt

Jeśli wyślesz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego żąda informacji z formularza zapytania, w tym określić, gdzie przechowywane są dane kontaktowe do przetwarzania żądania aw przypadku dalszych pytań z nami. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego opiera się zatem wyłącznie na Twojej zgodzie (Art. 6 (1) lit. DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu odwołania nie ma wpływu na odwołanie.

Dane wprowadzane w kontakcie pozostanie z nami aż proszą nas usunąć, wycofać swoją zgodę na przechowywanie lub zastosowaniu do przechowywania danych jest pominięta (na przykład po zakończeniu przetwarzania żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.
Żądanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli kontakt poprzez e-mail, telefonicznie lub faksem prośbę, w tym wszystkie wynikające z niego danych osobowych (imię, życzenie) są przechowywane i do celów przetwarzania żądania mogą być przetwarzane. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na Art. 6 pkt 1 lit. b DSGVO, jeżeli Państwa wniosek jest związany z wypełnieniem umowy lub jeżeli konieczne jest przeprowadzenie działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach, przetwarzanie jest oparte na jego zgody (art. 6 ust. 1 pkt a DSGVO) i / lub na naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 świeci f DSGVO), jako że mają uzasadniony interes w zapewnieniu Przetwarzanie żądań skierowanych do nas.

Dane wysyłane przez ciebie do nas za pośrednictwem wniosków kontaktowych pozostanie z nami aż proszą nas usunąć, wycofać swoją zgodę na przechowywanie lub cel do przechowywania danych są pominięte (np. Jak po zrealizowaniu życzenie). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.
Komentarze na tej stronie

Oprócz komentarza funkcja komentarzy na tej stronie będzie zawierała również informacje o tym, kiedy komentarz został utworzony, Twój adres e-mail oraz, jeśli nie dodasz anonimowo, wybraną nazwę użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy piszą komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed aktywacją, potrzebujemy tych informacji, aby móc działać przeciwko autorowi w przypadku naruszeń, takich jak zniewagi lub propaganda.

Subskrybuj komentarze

Jako użytkownik strony możesz subskrybować komentarze po rejestracji. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby potwierdzić, że jesteś właścicielem danego adresu e-mail. Możesz zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie, korzystając z linku w wiadomościach informacyjnych. Dane wprowadzone w trakcie subskrybowania komentarzy zostaną w tym przypadku usunięte; jednak, jeśli przesłałeś nam te dane do innych celów i gdzie indziej (takich jak zamówienie na biuletyn), pozostaną one u nas.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i związane z nimi dane (np. Adres IP) są przechowywane i pozostają w naszej witrynie do momentu całkowitego skomentowania treści lub usunięcia komentarzy z przyczyn prawnych (np. Obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie Twojej zgody (Art. 6 (1) a DSGVO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nieformalna wiadomość przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Legalność już zakończonych operacji przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie.
4. Wtyczki i narzędzia
YouTube o zwiększonej prywatności

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek ze strony internetowej YouTube. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Używamy YouTube w ulepszonym trybie prywatności. Ten tryb, zgodnie z YouTube, oznacza, że YouTube nie przechowuje informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednak udostępnianie danych partnerom YouTube nie musi być wykluczone przez rozszerzony tryb prywatności. Niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube łączy się z siecią DoubleClick Google.

Gdy rozpoczniesz wideo z YouTube na naszej stronie, połączy się z serwerami YouTube. Informuje serwer YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli zalogujesz się na swoje konto YouTube, YouTube pozwoli ci powiązać zachowanie związane z przeglądaniem bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających naszą stronę. Ta informacja będzie u. a. służy do przechwytywania statystyk wideo, poprawy użyteczności i zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają w urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

W razie potrzeby po uruchomieniu filmu w serwisie YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe operacje przetwarzania danych, nad którymi nie mamy kontroli.

Korzystanie z YouTube jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat prywatności w YouTube można znaleźć w polityce prywatności na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
Vimeo

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki z portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, New York 10011, USA.

Jeśli odwiedzasz którąś z naszych stron z wtyczką Vimeo, będziesz podłączony do serwerów Vimeo. To informuje serwer Vimeo o naszych stronach, które odwiedziłeś. Ponadto Vimeo uzyskuje twój adres IP. Dotyczy to również osób, które nie są zalogowane na Vimeo lub nie mają konta w Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przesyłane na serwer Vimeo w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Vimeo, pozwalasz Vimeo kojarzyć twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Korzystanie z Vimeo jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Vimeo na stronie https://vimeo.com/privacy.
Czcionki Google Web

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google.
Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
Google reCAPTCHA

Używamy “Google reCAPTCHA” (dalej “reCAPTCHA”) na naszych stronach internetowych. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

W przypadku reCAPTCHA chcemy sprawdzić, czy wprowadzanie danych na naszych stronach internetowych (na przykład w formularzu kontaktowym) odbywa się przez człowieka lub za pomocą automatycznego programu. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych charakterystyk. Analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. Do analizy, reCAPTCHA ocenia różne informacje (na przykład adres IP, czas wizyty użytkownika na stronie internetowej lub ruchy myszy użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostaną przesłane do Google.

Analizy reCAPTCHA są całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są poinformowani, że przeprowadzana jest analiza.

Przetwarzanie danych oparte jest na Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO. Operator witryny internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich witryn przed nieuczciwymi zautomatyzowanymi szpiegami i spamem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google poniższych linków: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.