WOLNOŚĆ DLA PABLO GONZALEZA

Zgromadzenie Ogólne Bizkaia potępia uwięzienie Pablo Gonzáleza w Polsce
Walne zgromadzenia Bizkaii potępiły uwięzienie dziennikarza Pabla Gonzáleza w Polsce, w deklaracji instytucjonalnej przyjętej dzisiaj w Gernice. Wzywają również instytucje baskijskie i rząd hiszpański do podjęcia działań, które położą kres łamaniu praw.

Zgromadzenie Ogólne Bizkaia zatwierdziło w środę deklarację instytucjonalną, w której potępia uwięzienie w Polsce dziennikarza Pablo Gonzáleza, które określa jako „nieproporcjonalne”. Zachęcają również obywateli do wzięcia udziału w mobilizacjach na rzecz jego uwolnienia.

Zgromadzenie Ogólne, które odbyło sesję plenarną w Gernice, podkreśla w tekście, że od 28 lutego minęły trzy miesiące, kiedy biskajski dziennikarz został aresztowany przez polskie służby specjalne pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcych sił. Obecnie przebywa w więzieniu w Rzeszowie.

W oświadczeniu przypomniano, że zarówno adwokat Gonzaleza, jak i jego rodzina potępili „powtarzające się naruszanie jego praw, wynikające z długiego okresu przetrzymywania w zamknięciu, blokowania kontaktu z adwokatem i narzucania mu adwokata wyznaczonego przez sąd, któremu nie udostępnia się dokumentacji niezbędnej do przygotowania sprawy”.

„Nie jest on jedynym dziennikarzem, którego prawa są naruszane w kontekście wojny, ani jedynym konfliktem, w którym tak się dzieje. To nie tylko łamanie praw: w tej wojnie zamordowano już kilku dziennikarzy, tak jak w swoim czasie José Couso czy Julio Anguita Parrado”.

Wzywają również instytucje baskijskie i rząd hiszpański do „zażądania od władz polskich poszanowania praw Pabla Gonzáleza i podjęcia niezbędnych kroków, aby mógł on skorzystać z procedury ze wszystkimi gwarancjami, które położą kres naruszeniom praw doznanym podczas tego procesu”.

„Oświadczamy, że aresztowanie i uwięzienie Pablo Gonzáleza jest złą wiadomością dla wolności prasy i informacji, która jest jedną z podstawowych gwarancji wolnego i demokratycznego społeczeństwa”, dodaje deklaracja Zgromadzenia Ogólnego Bizkaia.
UNITED FOR FREEDOM chciałoby zorganizować protest podczas kolejnego terminu rozprawy pod koniec sierpnia przed sądem w Rzeszowie i prosi o wsparcie. Mile widziane są również protesty w tym dniu przed polskimi ambasadami za granicą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *